NÜKLEER ENERJİ

Nükleer enerji, türbinleri elektrik üretmek üzere döndüren buhar elde etmek için suyu kaynatmanın temiz ve verimli bir yoludur.

NÜKLEER ENERJİ NEDİR?

Nükleer enerji, türbinleri elektrik üretmek üzere döndüren buhar elde etmek için suyu kaynatmanın temiz ve verimli bir yoludur. Nükleer enerji santralleri, nükleer reaktörde uranyum atomlarının bölünmesi olan fisyon adı verilen bir işlem yoluyla elektrik üretmek için düşük zenginleştirilmiş uranyum yakıtı kullanır. Uranyum yakıtı, uzun dikey tüplere paketlenmiş küçük, sert seramik topaklardan oluşur. Bu yakıtın demetleri reaktöre yerleştirilir. Krom Nükleer enerji çevre için de birçok fayda sunuyor. Enerji santralleri hiçbir maddeyi yakmaz, dolayısıyla yanma yan ürünü üretmezler. Ayrıca sera gazı üretmedikleri için nükleer santraller hava kalitesinin korunmasına ve iklim değişikliğinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Potansiyel dezavantajlara ve onu çevreleyen tartışmalara rağmen, nükleer enerjinin diğer bazı enerji üretim yöntemlerine göre birkaç avantajı vardır. Üretim ucuzdur, güvenilirdir ve sera gazı yaratmaz.

Nükleer enerjinin bir miktar emisyonu olsa da tesisin kendisi sera gazı yaymıyor. Araştırmalar, tesislerin yaşam döngüsü boyunca yaydığı emisyonların, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aynı seviyede olduğunu gösterdi. WNA çeşitli çalışmaları gözden geçirdi ve şu sonuca vardı: “Nükleer enerji santrallerinin sera gazı emisyonları, herhangi bir elektrik üretim yöntemi arasında en düşük olanlar arasındadır ve yaşam döngüsü bazında rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle ile karşılaştırılabilir.” Düşük sera gazı emisyonları bazı tüketiciler için çok çekici olabilir.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN NELER YAPIYORUZ

Ayvaz, Türbinlerin sıcak su ve buhar hatlarının boru sistemleri için metal körüklü ve kauçuk körüklü genleşme derzleri ile reaktör ve kazan daireleri için sızdırmazlık contaları tedarik etmektedir. Nükleer Enerji santralleri için gerekli olanlara sahibiz ve tüm genleşme derzlerimizi PED 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi’ne uygun olarak hesaplıyoruz; Kategori III’e kadar CE sertifikasına sahibiz. Tasarım ve boyutlandırma DIN, ANSI, AWWA ve BS gibi geçerli tüm uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Müşterilerin isteği üzerine özel boyutlar kolaylıkla uygulanabilir.

Ayvaz sızdırmazlık contaları, kazan veya benzeri basınçlı muhafazanın dış kabuğunun delinmesinden kaynaklanan birçok problemin çözümü için geliştirilmiştir. Penetrasyon contası, ısı sızıntısını ve diğer emisyonları ortadan kaldıran, gürültüyü azaltan ve bakım personelini koruyan eksiksiz bir conta sunan körüklü bir genleşme derzidir.

NÜKLEER ENERJİ ÜRÜNLERİ

Ayvaz Nükleer Enerjiye yönelik farklı türde ürünler sunmaktadır