Hakkımızda

Kurulduğu ilk günden bu yana, adı sürekli olarak ilklerle anılan bir firma düşünün. 75 yıldır "Türkiye'de olmayanı üretmek" felsefesiyle yol alan ve büyüyen bir firma...

İşte Ayvaz'ı özetleyen anahtar sözcükler bunlar. Onu "kalite" kavramı ile özdeş kılan ve bugün dünyanın 100 ülkesine imzasını atmasını sağlayan anlayış işte burada yatıyor. 1948 yılında küçük bir imalathane ile başlayan yolculuğumuz, bugün 600'e yakın kişinin çalıştığı 32.000 metrekare kapalı alana sahip dev bir fabrika ile devam ediyor. Merkez fabrikamızın yanı sıra yurt dışından gelen taleplere anında cevap verebilmek için Bulgaristan, Polonya ve Çin'de kurduğumuz üretim tesislerimiz de gece gündüz durmadan çalışıyor.

Kompansatörlerden esnek metal hortumlara; seviye kontrol cihazlarından kondenstoplara; vanalardan yangın grubu ürünlerine kadar uzanan geniş ürün gamımız, gemi sanayiinden güneş enerjisi sistemlerine kadar pek çok alanda üstün çözümler sunuyor.

Kendi üretimlerimizin yanı sıra, dünyanın önde gelen firmalarıyla yaptığımız özel iş birlikleri ve distribütörlük anlaşmalarıyla ürün çeşitliliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'nin 10 büyük şehrinde bulunan bölge müdürlüklerimiz ve zengin bayi ağımız sayesinde de hizmet kalitemiz sürekli olarak yükseliyor.

Bize güvenmeye devam edin; çünkü biz hep "ilk"lerin altına imza atmaya devam edeceğiz.

Ürün Yelpazesi

 • Kompansatörler
 • Esnek Metal Hortumlar
 • Seviye Kontrol Cihazları
 • Buhar Ekipmanı
 • Vanalar
 • Yalıtım Ceketleri
 • Yangınla Mücadele Ekipmanları

Sistem Sertifikasyonu

 • AEQ
 • ASME
 • BSI
 • CE
 • ISO 27001:2013
 • ISO 9001:2015
 • PCA

Sayılarla Ayvaz

Dünya çapında 14 şirket
1000'den fazla çalışan
100'den fazla ülkeye ihracat
15.000.000 müşteri

Türkiye’de yapılabilir en iyi kalitede teknik tesisat malzemelerinin dünyada kabul edilmiş yasal şartlara, standartlara ve müşteri taleplerine uygun olarak tasarlanması, üretilmesi ve yurt içi/yurt dışı piyasalara bu doğrultuda, kaliteden ödün vermeden sunulması için;

- Çalışanlarımıza AYVAZ’ın ilke ve hedeflerini benimsetip, onları sürekli geliştirerek,

- Yeni teknolojik imkanlardan faydalanarak,

- Geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alıp, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi etkin olarak uygulayıp, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek,

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ürün ve hizmetlerimize yansımasını sağlamak ve gerek ithalatta gerekse ihracatta uluslararası yasalara ve standartlara uygun proje ortaklıkları oluşturmak, ürün ve hizmet sağlamak

temel kalite politikamızdır.

- Zincirimizin halkalarından olan bayilerimiz/müşterilerimizle birlikte satış öncesi ve sonrası ürün kalitesi ile ilgili konularda gerekli mühendislik hizmetlerini sunmak,

- Dünya üzerindeki üretim tesislerimizi, dağıtım ve satış ağımızı geliştirerek “küresel çapta yerel” bir firma olmak

kalite hedeflerimizdendir.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanı

İş Sağlığı ve Güvenlik Politikası

Bir asra yaklaşan tecrübemizle, yurt içinde ve yurt dışında teknik tesisat malzemeleri konusunda sektörün önde gelen ve güvenilir firması olan Hacı Ayvaz’ın benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği politikası insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Bu doğrultuda;

- Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde Yaralanmaların ve Sağlık Bozulmalarının Önlenmesi ile İnsan Sağlığını Korumak,

- Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

-Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve İSG Performansını sürekli iyileştirmek,

- Çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışıp, katılımlarını sağlayarak örnek bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Ayvaz, hizmetlerimizin Planlanmasında ve Uygulanmasında, Sürekliliğin sağlanması için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurup, Sürekliliğini sağlamak, suretiyle, Yasal ve Prosedürel anlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Sistemi sürekli iyileştirerek, Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişilebilirliği prensiplerine uygun bir işleyiş kazanmak.
Bilgi varlıklarını tanımlayarak, risklerin belirlenmesini, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisine bağlı bir yöntemle çalışma kültürünü kazanmak.
Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
Tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uyumunu sağlamak, bilinçlendirmek, eğitmek ve desteklemek,
Verimli çalışma metotlarını ve disiplinli iş yapma becerisini “sürekli geliştirme” prensibiyle benimsemiş, takım ruhu ve kurum kültürü bilincinde Organizasyonlar kurmak,
Müşteri memnuniyetini, Çalışanlarımızın mutluluğunu, Toplumsal sorumluluk anlayışımızı hep ön planda tutan çalışmalarımız sayesinde, Rekabet eden değil, rekabet kurallarını belirleyebilen bir firma olmayı politika olarak benimsemiştir.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanı

Çatışma Mineralleri Politikası

Etik davranış, AYVAZ'ın iş kararlarının ve paydaşlarımızla olan ilişkilerinin temelini oluşturur. Sorumlu, sürdürülebilir ve dürüst bir şekilde hareket etmeyi taahhüt ediyor ve geniş tedarik zincirimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz. Çevreye ve çalışanlarına saygılı tedarikçileri aktif olarak seçiyoruz ve katı AYVAZ Tedarik Zinciri Davranış Kurallarımıza bağlı kalıyoruz. Tedarik zincirlerimiz genellikle uzun ve karmaşık olduğundan tedarikçilerimizi benzer çalışma uygulamalarını benimsemeye teşvik ediyoruz ve tedarik zinciri boyunca etik ve sürdürülebilir ticareti olumlu yönde etkilemek istiyoruz.

AYVAZ, özellikle kalay, tantal, tungsten ve altın gibi metaller için madencilik sektöründe tedarik zincirinin temelindeki insan hakları ihlallerine ilişkin konuları kabul etmektedir. Özellikle, madencilikten elde edilen gelirlerin bazen isyancıların çatışmalarını finanse etmek için kullanıldığı ve ciddi insan hakları ihlalleri oluşturduğu ve bunlarla ilişkili olduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) doğusundaki ve diğer Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerdeki (CAHRA'lar) durumdan endişe duyuyoruz. AYVAZ, DRC veya diğer CAHRA'lardan doğrudan mineral tedarik etmesek de bu sorunu çözmeye kararlıdır.

Önceliğimiz, materyal menşe kaynakları hakkında bilgi toplamak için doğrudan tedarikçilerimizle birlikte çalışmak, ilgili tedarikçilere ve müşterilere yönelik riskleri vurgulamaktır. AYVAZ, Sorumlu Madenlerin tedariği için OECD rehberini takip etmeye kararlıdır. Tedariklerimizde ihtilaflı minerallerin kaynağını belirlemeye yönelik bir sürecimiz var ve bunların yasal, denetlenmiş madenlerden gelmesini sağlamaya kararlıyız. Tedarikçilerimizi, sorumlu Mineraller Girişimi (RMI) tarafından yayınlanan, mineral tedarikine ilişkin OECD kılavuzunu kullanmaya ve araştırmalarımızı yürütmek için endüstri standardı Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonunu (CMRT) kabul etmeye teşvik ediyoruz.

Çatışma mineralleri (özellikle kalay, tantal, tungsten ve altın, 3TG olarak da bilinir) içeren tüm tedarikçilerimizden, bize sağladıkları ürünlerdeki 3TG'nin kökenini belirlemek için derhal harekete geçmelerini istiyoruz. Uyulmaması durumunda, AYVAZ ile iş kaybına neden olabilir. Bu politikanın ihlal edildiğini bilen herhangi bir çalışanın, bölüm müdürünü veya Bölüm Tedarik Zinciri Direktörünü derhal bilgilendirmesi gerekir.

Bu politikaya uymak için tüm AYVAZ işletmeleri ilgili iç prosedürleri takip etmeli ve sattığımız tüm ürünlerde 3TG'nin izabe tesislerini belirlemek için tedarik zinciri incelemeleri yapmalıdır.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanı

Ayvaz uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını destekler ve izler. Faaliyetlerini sürdürüp geliştirirken çalışanlarının sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını, öncelikli olarak göz önünde tutar. İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışan hakları ve çevre konularındaki faaliyetlerini ulusal yasal ve diğer gereklere uygun yönetir. AYVAZ, çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer verir.

Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar, vb) sürecinde deneyim, beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim/değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese milliyet, ırk, din, inanç, yaş, tabiiyet, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durumu, gebelik, engellilik gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.

AYVAZ çalışanlarımızın kişisel bilgileri ile ilgili gizlilik haklarına ve itibarına saygı duymaktadır. Personelimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğü çalışanımızın şirket ile ilişiğini kesmesi durumunda devam eder, yasal olarak gerekmedikçe aile fertleri ve arkadaşları dahil hiç kimse ile paylaşılmaz. Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri, huzur ve düzen içerisinde; kanuna aykırı taciz, aşağılama, sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. AYVAZ zorunlu, borca dayalı, hapishane işçiliği, askeri işçilik ve her çeşit insan ticareti gibi zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. AYVAZ çocuk işçi çalıştırılmamasına ilişkin ulusal mevzuatı takip eder. AYVAZ’da çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır.

Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerlerde bulundurulmakta, kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Başarımız her bir çalışanımızın katkılarına bağlıdır.

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanı

Hacı Ayvaz End. Mam. San. Ve Tic. olarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevremize önem veriyor ve bu konuda her geçen gün kendimizi geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Yaşadığımız çevre ile ilgili konulara hassasiyetle yaklaşarak mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Doğal kaynakların hızla azalması, iklim değişikliği ve küresel ısınma yaşadığımız dünyanın en önemli sorunları arasında görülmektedir. Bu kapsamda, çevresel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi; sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde, temiz ve yenilenebilir kaynak kullanımına önem vererek, adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz.

Şirketimiz, çevre ve enerji politikası doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Temel unsurlarımız şu şekildedir:

- Çevreyle ilgili yasa, yönetmelikler ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.

- Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi sağlamak.

- Sürdürülebilirlik amacımız doğrultusunda tüm faaliyetlerimizin daha etkin ve güncel olmasını sağlamak.

- Çalışmalarımız esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, kirliliği önlemek için gerekli çalışmaları yapmak

- Tüm faaliyetlerimizin çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.

- Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

- Yatırım kararları alırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

- İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

- Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak

- Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak

- Enerji performansının ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak

- Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamak

- Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek

Serhan ALPAGUT
İcra Kurulu Başkanı